Tariff hotell og restaurant 2021

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter FF

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter FF – Virke – Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen

13. jun. 2022 — Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter FF … Ny tariffavtale blir publisert så snart den foreligger.

Last ned tariffavtalen, og finn informasjon om lønn og arbeidstid. Gjelder ansatte i virksomheter som driver overnatting, servering, catering o.l.

Landsoverenskomstens satser fra 1. april 2021 – Virke

Landsoverenskomstens satser fra 1. april 2021. § 3 – LØNNSBESTEMMELSER – FASTLØNTE: … 5.8, NATTRESTAURANTAVTALEN. Arbeid etter kl 01.00, 77,91.

Landsoverenskomst for hotell- og restaurant – Fellesforbundet

hotell- og restaurant- virksomheter. 2020–2022 … overenskomst gjøres gjeldende som tariffavtale … Gjøres gjeldende fra 01.07.2021.

Riksavtalen | Fellesforbundet

Riksavtalen er en tariffavtale mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv og omfatter ansatte innen hotell, restaurant, catering og kantiner.

Lønnsoppgjøret 2022 Riksavtalen – Hotell og Restaurant – 79

Resultatet av lønnsoppgjøret 2021. Det ble enighet i lønnsoppgjøret, og meklingsforslaget er vedtatt. Dette innebærer at de tariffbundne bedriftene nå kan …

Enighet på Riksavtalen i lønnsoppgjøret 2022. Meklingsforslaget er vedtatt.

2021 – Riksavtalen – 79 – NHO Mat og Drikke

2021 Riksavtalen – Hotell og Restaurant – 79

13. des. 2022 — Vi fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor reiselivsnæringen. … Fra 1. april 2021 … Riksavtalen og tariffavtaler.

Lønn og tariff – NHO Reiseliv

Forsiden > Avtale oversikt > Riksavtalen – Hotell og Restaurant. Riksavtalen – Hotell og Restaurant. Parter. NHO Reiseliv. ARBEIDSGIVERPART. Fellesforbundet.

Vi fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor reiselivsnæringen.

Riksavtalen – Hotell og Restaurant – NHO Tariffavtaler

NHO Tariffavtaler

1. apr. 2021 — Riksavtalens satser fra 1. april 2021. §3 – LØNNSBESTEMMELSER FASTLØNTE. § 3.3 pkt. 3.1 … NATTRESTAURANTAVTALE kr pr. time. § 5.8 pkt. 8.2.

Riksavtalens satser fra 1. april 2021 – Parat

Det er minstelønn i disse bransjene: · Minstelønn per time (fra 15. desember 2022):. For faglærte: 230,00 kroner [tidligere: 220,00 kr, 01.07.2021–14.12.2022] …

Minstelønn – Arbeidstilsynet

I Norge har vi ingen minstelønn for alle, men noen bransjer har avtale om dette. Sjekk om din bransje har minstelønn og hvilke satser som gjelder f…

Keywords: tariff hotell og restaurant 2021, tariff restaurant 2021, lønn hotell og restaurant 2021, tariffavtale hotell og restaurant, hotell og restaurant tariff, tarifflønn restaurant, tariff hotell og restaurant 2019, tarifflønn 2016 hotell og restaurant